خدمات

شرکت زمین ران به عنوان يك نهــاد تخصصي در امور اجرایی و ساختمانی بویژه پروژه های عمرانی و پروژه های تخصصی ژئوتکینک ، از کادر فنی متخصص برخوردار می باشد. خدمات فني ارائـه شـده توســط اين شرکت را ميتوان در به شرح زیر گروه بندي میگردد

 • طــراحی واجـرای عملیات تثبیت دیـواره های گود به روشـهای گوناگون از قبیل نـیلینگ\انــکرینگ\شــمع\مهارمتقابل (مستقیم و مورب)،سازه نگهبان با استفاده از خرپا،اجرای سازه اصلی و سازه نگهبان به روش Top-Down و یا ترکیبی از چند روش
 • اجـرای عملــیات خـاکــبرداری و خـاکــریزی
 • اجرای خاک مســلح
 • اجرای شمعهای درجاریز به قطر 5/0 الی 5/1 متر با اعماق مختلف
 • اجرای سازه های فلزی و بتنی در سراسر ایران
 • اجرای میکروپایل و پین پایل به ابعاد مختلف
 • اجرای سویل میکسینگ و جت گروتینگ Jet Grouting & Soil Mixing
 • اجـرای فونداسیون و دیواره های حائل
 • نقشه برداری ، مونیتورینگ تغیــر مکان دیواره های گود
 • تامین ، تجهیز و بازسازی شعب بانکها ، بیمارستانها و غیره ..
 • انجام عملیات تراکم دینامیکی جهت بهسازی خاک
 • کوبش شمعهای بتنی و فلزی با ابعاد و اعماق مختلف
 • اجرای مخازن فلزی
 • اجرای زهکشهای عمودی جهت عملیات پیش بارگذاری
 • اجرای انواع ژئوتکستایلها
 • عملیات کاهش وکنترل سطح آب زیر زمینی
 • تهیه ادوات و اجرای تاسیسات، تجهیزات برودتی و حرارتی
 • طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی ، سینماها و سالن کنفرانس
 • خدمات مشاوره، طراحی و نظارت کلیه طرحهای عمرانی

در حال حاضر این شرکت با در اختیار داشتن تجهیزات و پرسنل متخصص قادر به اجرای تخصصی کلیه فعالیتهای فوق بوده و همواره در تلاش است با در اختیار گرفتن آخرین تکنولوژی های موجود در دنیا در راستای افزایش کیفیت و سرعت در انجام عملیات عمرانی و ساختمانی پیشقدم باشد.


فارسی