مقالات

آبان ۲۴, ۱۳۹۹

اثر زاویه و محل قرارگیری مهار بر رفتار دیوارهای حائل دیافراگمی مقاوم شده با مهار در گودبرداری ها

عملکرد دیوارهای دیافراگمی متاثر از عوامل گوناگونی مانند سختی و طول مهارها، سختی نسبی خاک و دیوار، وضعیت اولیه تنش خاک و . . . می […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۹

بهبود پاسخ لرزه ای دیوارهای حائل تسلیم نشده با استفاده از لایه های کاهنده فشار پلیمری

در این مقاله عملکرد لایه¬های کاهنده فشار پلیمری در بهبود پاسخ دینامیکی دیوارهای حائل بررسی گردیده است. برای این منظور با انجام یک سری آزمایش میز […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۹

بررسی اثر پارامترهای مختلف بر رفتار دیواره دیافراگمی طره ای با استفاده از تعادل حدی

تحلیل تعادل حدی علیرغم کاردبرد وسیع در ژئوتکنیک و به خصوص تحلیل سازه های نگهبان، دارای فرضیات ساده کننده زیادی بوده که در پاره ای موارد […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۹

تاثیر استفاده از مخلوط خاک و ژئوفوم در کاهش فشار جانبی وارد بر دیوارهای حائل

به کارگیری مصالح سبک وزن در خاکریز یکی از روش¬های متداول کاهش فشار جانبی به حساب می¬آید و تاکنون مطالعات مختلفی در زمینه کاربرد برخی از […]
فارسی