پروژه مجتمع جمهوری

پروژه مجتمع تجاری-اداری همیلا
آبان ۶, ۱۳۹۹
  • پروژه مجتمع جمهوری – شرکت امیدنیک
  • آدرس: تقاطع جمهوری وحافظ روبروی پاساژعلاءالدین
  • عمق گود:29متر
  • زمان اجرا:1391-1390
فارسی